Riepas vieglajām / komerc / 4x4 automašīnām

New content item

Saņemiet pagarinātu, bezmaksas augstāko

Datu aizsardzības paziņojums

Continental centrālais birojs apstrādā jūsu datus, jums izmantojot tīmekļa continental-riepas.lv saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.


1. Jūsu
ievadītos personas datus ievāc, apstrādā un izmanto Continental centrālais birojs, lai izpildītu līguma noteikumus attiecībā uz to, kā jūs izmantojat tīmekļa continental-riepas.lv. Ciktāl tas ir nepieciešams līguma izpildei, dati var tikt nodoti citiem ar Continental centrālais birojs saistītiem uzņēmumiem saskaņā ar Vācijas Likuma par akciju sabiedrībām 15. pantu un turpmākajiem pantiem, kā noteikts „Continental” Korporatīvajos saistošajos noteikumos.
Dati var tikt izvērtēti ziņošanas nolūkiem (piem., statistikai) tiesību aktos atļautajā un/vai noteiktajā kārtībā.
Jūsu dati tiks vākti, apstrādāti un izmantoti tikai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem (piem., jūsu piekrišana).
Nodrošinot tīmekļa continental-riepas.lv (piem., tehnisko atbalstu), mēs nosūtām datus mūsu pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumu sniedzēja

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany and

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany.

Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH vāc un apstrādā jūsu personas datus mūsu vārdā tādā mērā, kā tas nepieciešams līguma izpildei (uz Datu apstrādes līguma pamata vai, ja Materna GmbH, Arvato Systems S4M GmbH and mmpro film- und medienproduktion GmbH atrodas ārpus ES, piemērojot ES līguma standartklauzulas).

 

Saskaņā ar tiesību aktu normām visi jūsu dati tiek uzskatīti par stingri konfidenciāliem.


2. Datu vākšana un apstrāde

Continental centrālais birojs glabā tikai tādus personas datus, kas saistīti ar tā tīmekļa continental-riepas.lv lietotājiem, ja ir saņemta attiecīga to piekrišana. Vienīgie uzglabātie dati attiecas uz tīmekļa vietņu apmeklēšanas datumu un laiku, apmeklētajām vietnes lapām, marķieru lietojumu vietnē, izmantotajām lapas funkcijām, kā arī tām tīmekļa vietnēm, no kurām ir piekļūts „Continental” tīmekļa vietnēm. IP adrese tiek nosūtīta anonīmi, un to izmanto ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanai pilsētas līmenī. Continental centrālais birojs izmanto informāciju tīmekļa vietnes aktivitātes novērtēšanai, statistisko datu sagatavošanai, kā arī tīmekļa vietnēs sniegto pakalpojumu un informācijas pilnveidošanai.


Lietotāju personas dati tiek izmantoti tikai prasījumu apstrādei sniegtās piekrišanas kontekstā vai saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Saskaņā ar juridiskajām prasībām „Continental” ir ieviesis globālus un vienotus iekšējos Datu aizsardzības noteikumus (Korporatīvie saistošie noteikumi), kuri regulē jūsu personas datu aizsardzību.

Continental centrālais birojs glabā tīmekļa vai tādus procesam sniegtos datus kā vārds un uzvārds, uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese, pasta adrese un tālruņa numurs tikai lai sazinātos personiski ar jums. Dati tiek glabāti un/vai izmantoti tikai tam, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus/problēmjautājumus/dalību konkursā. Jūsu dati tiek dzēsti pēc pieprasījuma/problēmjautājuma apstrādes pabeigšanas ar noteikumu, ka šāda dzēšana nav pretrunā ar tiesību aktos noteiktajiem datu glabāšanas pienākumiem.


3. Datu subjekta tiesības

3.1 Lūdzam ievērot, ka saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES VDAR) jums kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi:

 

sniedzamā informācija saskaņā ar ES VDAR 13. un 14. pantu;

piekļuves tiesības saskaņā ar ES VDAR 15. pantu;
tiesības labot saskaņā ar ES VDAR 16. pantu;
tiesības uz dzēšanu saskaņā ar ES VDAR 17. pantu;
tiesības ierobežot apstrādi saskaņā ar ES VDAR 18. pantu;
tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar ES VDAR 20. pantu.

 

Ja jums ir jautājumi par šeit aprakstīto, lūdzam sazināties ar mūsu Datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz e-pasta adresi dataprotection@conti.de.

 

3.2 Saskaņā ar ES VDAR 21. pantu jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sevis sniegto piekrišanu jūsu personas datu vākšanai, apstrādei/glabāšanai un izmantošanai. Piekrišana ir jāatsauc, nosūtot rakstisku pieprasījumu pa pastu uz Continental centrālais birojs, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, Germany vai pa e-pastu uz mail_service@conti.de

 

3.3 Jūs vienmēr varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistiem, iesniedzot jautājumus vai sūdzības rakstiski (tostarp pa e-pastu). E-pasta adrese: dataprotection@conti.de. Tāpat jūs varat sazināties ar attiecīgās valsts datu aizsardzības iestādēm, ja tādas ir pieejamas.


4. Glabāto datu aizsardzība

Mūsu uzņēmums un Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH īsteno tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu sniegtos personas datus no manipulācijām, zaudējuma, iznīcināšanas vai nesankcionētas citu personu piekļuves. Datu aizsardzības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pielāgoti jaunāko tehnoloģiju sniegtajām iespējām. Nešifrētā veidā sniegtajiem datiem potenciāli var piekļūt trešās personas. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies norādīt uz to, ka, nosūtot datus internetā (piem., pa e-pastu), nav iespējams garantēt datu drošu pārsūtīšanu. Tādēļ sensitīvus datus nedrīkst pārsūtīt vispār, vai arī tos drīkst pārsūtīt, tikai izmantojot drošu savienojumu (SSL). Ja jūs piekļūstat lapām un datnēm un jums tiek prasīts ievadīt savus personas datus, lūdzam ievērot, ka šādu datu pārsūtīšana internetā var nebūt droša un pastāv risks, ka šos datus var apskatīt un ar tiem var manipulēt nepiederošas personas.

 

5. Sīkdatnes 

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni/izmantojot mūsu rīkus/pakalpojumus, jūsu datorā var tikt saglabāta informācija sīkdatņu formātā. Šādas sīkdatnes izmanto tikai tīmekļa vietņu darbības nodrošināšanai. Citas sīkdatnes (piem., saistībā ar tīmekļa vietnes izmantošanu) tiek izveidotas tikai pamatojoties uz jūsu piekrišanu (skatīt Sīkdatņu politiku). Jūs varat izvēlēties nepieņemt sīkdatnes savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Taču lūdzam ievērot, ka tādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot vairākas šīs/šo tīmekļa vietnes(-ņu)/rīka(-u)/pakalpojuma(-u) funkcijas.


6.  Oracle Infinity

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots „Oracle Infinity” — „Oracle Infinity Inc.” nodrošinātais tīmekļa analīzes rīks (turpmāk tekstā – „Oracle Infinity”). „Oracle Infinity” izmanto sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē, kas tiek radītas, tikai pamatojoties uz jūsu piekrišanu.
Vienīgie šādā veidā uzglabātie dati attiecas uz tīmekļa vietņu apmeklēšanas datumu un laiku, apmeklētajām vietnes lapām, marķieru lietojumu vietnē, izmantotajām lapas funkcijām, kā arī tām tīmekļa vietnēm, no kurām jūs piekļuvāt „Continental” tīmekļa vietnēm. Jūsu IP adrese tiek nosūtīta anonīmi, un to izmanto ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanai pilsētas līmenī. Tādējādi nevienā brīdī nav iespējams noteikt individuāla tīmekļa vietnes apmeklētāja identitāti.

 

7.  Google Analytics rīks

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots „Google Analytics” — „Google Inc.” nodrošinātais tīmekļa analīzes rīks (turpmāk tekstā – „Google”). „Google Analytics” izmanto sīkdatnes — teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā, lai veiktu analīzi par to, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni. Sīkdatnes sastādītā informācija par to, kā jūs izmantojat šīs tīmekļa vietnes, tiek pārsūtīta un glabāta „Google” serverī ASV.

IP adreses anonimizācijas aktivizēšanas gadījumā „Google” atdala/anonimizē Eiropas Savienības dalībvalstu un citu Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstu IP adrešu pēdējo oktetu. „Google” serveris ASV saņem un atdala IP adreses tikai izņēmuma gadījumos. Šī tīmekļa vietne izmanto aktīvo IP adrešu anonimizāciju. „Google” izmanto šo informāciju mūsu tīmekļa vietnes nodrošinātāja vārdā tikai, lai novērtētu to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, apkopotu pārskatus tīmekļa vietnes nodrošinātājam par tīmekļa vietnes darbību, kā arī sniegtu vietnes nodrošinātājam citus ar tīmekļa vietnes darbību un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus.

„Google” nesaista jūsu IP adresi ar citiem sevis glabātiem datiem. Mūsu vietnē sīkdatnes tiek izmantotas tikai uz jūsu piekrišanas pamata. Turklāt jūs varat pastāvīgi aizliegt sīkdatņu ievietošanu datorā, veicot attiecīgas izmaiņas savos pārlūka iestatījumos. Taču vēlamies uzsvērt, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Tāpat jūs varat aizliegt „Google” vākt un izmantot datus (sīkdatnes un IP adreses), lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kurš pieejams, sekojot šai saitei: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Mūsu tīmekļa vietnes sīkdatnes tiek glabātas tikai uz jūsu piekrišanas pamata. Turklāt jūs varat pastāvīgi aizliegt sīkdatņu ievietošanu datorā, veicot attiecīgas izmaiņas savos pārlūka iestatījumos. Taču vēlamies uzsvērt, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas.

 

8. Satura kopīgošana sociālajos tīklos

Ja jūs izmantojat funkciju „kopīgot” mūsu tīmekļa vietnē, tad attiecīgajam sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumam netiek nosūtīti nekādi personas dati. Ja jūs izmantojat savu profilu mūsu tīmekļa vietnes satura kopīgošanai, tad mums nav nekādas ietekmes uz šo tīklu vākto datu saturu un apjomu. Šādos gadījumos ir piemērojami attiecīgo sociālo tīklu lietošanas noteikumi un privātuma politikas.

 

9. iFraming

Mēs iegulstam videomateriālus mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot iFraming. Ārējo saturu no trešo personu tīmekļa vietnēm ir iespējams iegult un attēlot noteiktās mūsu tīmekļa vietnes sadaļās, izmantojot iFraming.

 

Mūsu tīmekļa vietnē ir iegulti videomateriāli no turpmāk norādītajām trešo personu tīmekļa vietnēm.


YouTube
Šo tīmekļa vietni, no kuras tiek iegulti videomateriāli, izmantojot iFraming, pārvalda „YouTube, LLC”, adrese: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Noklikšķinot uz videomateriāliem, jūs uz tiem redzēsiet „YouTube” logotipu. Jūs varat apskatīt „YouTube” Datu aizsardzības paziņojumu [šeit].

Ja apmeklēsiet kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, kurās ir iegulti videomateriāli, pārlūks „Internet Explorer” automātiski neizveidos saiti ar attiecīgo sociālo tīklu. Klikšķinot uz iegultā videomateriāla, jūs sniedzat savu piekrišanu saziņai ar iepriekš pieminēto tīmekļa vietni un atļaujat šai tīmekļa vietnei ievietot sīkdatnes jūsu datorā. Klikšķinot uz iegultā videomateriāla, informācija par to, ka jūs apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni, tiks automātiski pārsūtīta iepriekš pieminētajam tīmekļa vietnes operatoram un šī tīmekļa vietne ievietos sīkdatnes jūsu datorā.

Ja esat pierakstījies kādā iepriekš pieminētajā tīmekļa vietnē brīdī, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, pārsūtītie dati tiks saistīti ar jūsu lietotāja kontu šajā tīklā. Ja nevēlaties, lai kāds sociālais tīkls šādā veidā sasaista informāciju ar jūsu lietotāja kontu, lūdzam izrakstīties no šī tīkla, pirms noklikšķināt uz attiecīgā videomateriāla.

Pat tad, ja neesat iepriekš pieminētās tīmekļa vietnes reģistrēts lietotājs vai konkrētajā brīdī neesat pierakstījies savā kontā, šīs tīmekļa vietnes operators var saglabāt jūsu datus pēc noklikšķināšanas uz attiecīgā videomateriāla. Mēs nevaram ietekmēt trešo personu veiktu sīkdatņu ievietošanu jūsu datorā un to, kādu datu apjomu un saturu vāc iepriekš pieminētā tīmekļa vietne, kā arī to, kā šie dati tiek izmantoti. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam izlasīt iepriekš pieminētās tīmekļa vietnes privātuma politiku.

Related Topics