Automašīnu emisiju samazināšana, izmantojot ES riepu etiķetes

Jauns ES riepu marķējums

Automašīnu emisiju samazināšana, izmantojot ES riepu etiķetes

 

JAUNĀ ES RIEPU MARĶĒJUMA IEVIEŠANA

Lai panāktu klimata neitralitāti, līdz 2050. gadam Eiropas Savienība ir apņēmusies samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Lai sasniegtu šo mērķi, autotransporta radīto CO2 emisiju samazināšanai ir būtiska nozīme.

Kad izvēlaties degvielas patēriņa ziņā efektīvākas riepas, tas var palīdzēt samazināt transporta radīto emisiju. Lai palīdzētu patērētājiem pieņemt lēmumus, kas balstās uz pieejamas informācijas, ES ievieš jaunu ES riepu marķējumu sistēmu riepām, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. maijā.

ES riepu marķējums palīdzēs ES patērētājiem izvēlēties degvielas patēriņa ziņā efektīvākas riepas, kas izmaksu ziņā palīdzēs ietaupīt kā galalietotājiem, tā arī komerciālajiem lietotājiem, kā arī palīdzēs samazināt emisiju.Ceļu satiksmes drošība uzlabosies, pateicoties tam, ka tiek uzlabota saķere ar slapju ceļa segumu, bet informācija par trokšņu līmeni palīdz samazināt ar satiksmi saistīto trokšņa piesārņojumu.

KĀDI JAUNUMI ATTIECAS UZ MŪSU PARTNERIEM UN PATĒRĒTĀJIEM?

  • Jaunie noteikumi attieksies arī uz autobusu un kravas automašīnu riepām ( C1, C2, C3 klases riepas).
  • Papildu informācija (riepas tipa identifikators = vienības nr.). Papildu standarta marķējumam ir iespējas iekļaut arī simbolus, kas ir saistīti ar bargiem sniega apstākļiem (3PMSF) un/vai saķeri ledus apstākļos (tikai C1 riepām).
  • Trokšņa klases: ABC marķējums aizstās skaņas viļņus.
  • Pārklasificēšana uz zemākām etiķešu klasēm:
    D ir jaunā E klase; D klase vairs nav tukša (tikai C1 & C2 riepām); F un G apvienojas, veidojot E.
  • QR kodu katram riepas tipa identifikatoram, saite uz ES produktu datubāzi (EPREL).

Pamatojoties uz informāciju, ko mēs kā Continental vai citi piegādātāji esam snieguši, EPREL datubāzē tiek veidota jaunā produktu informācijas lapa (angl. PIS),tā ietver:

  • informāciju, kas tiek norādīta uz ES marķējuma etiķetes (tabulas veidā)
  • Ražošanas sākuma datums
  • Ražošanas beigu datums (pievieno ražotājs, ja tas ir zināms).

EPREL — Eiropas Enerģētikas marķējuma produktu reģistrs

Galvenais mērķis: patērētāji produktu datubāzē varēs meklēt produktu informācijas lapas un enerģijas etiķetes.Ar QR koda, kas ir norādīts jaunajā ES riepu marķējuma etiķetē, palīdzību patērētāji varēs piekļūt informācijai par attiecīgu riepu un lejupielādēt viņu interesējošo informāciju. 

Piegādātājiem (ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem) pirms riepu pārdošanas Eiropas tirgū tās ir jāreģistrē. 

Piegādātāji preci var reģistrēt sākot no 2020. gada 12. oktobra. Patērētāji varēs piekļūt EPREL datubāzei sākot no 2021. gada 1. maija.

Datubāze būs pieejama publiskā tīmekļa portālā. 

KAS JUMS IR JĀŅEM VĒRĀ?

Par ko jūs esat atbildīgs (pienākumi):

Kā riepu izplatītājam no 2021. gada 1. maija jums jāpārliecinās, ka riepu etiķete ir skaidri redzama tirdzniecības vietā.Produkta informācijas lapai ir jābūt pieejamai (digitāli), un pēc pieprasījuma jums tā ir jāizsniedz drukātā veidā. Ja riepa fiziski neatrodas noliktavā, un, ja to pārdod tiešsaistē vai attālinātā režīmā,  informācija ir jāsniedz digitāli.

Kad riepa, kas ir daļa no vienas vai vairāku identisku riepu partijas, tiek pārdota, etiķetei un produkta informācijas lapai jābūt pieejamai digitāli un tā ir jāsniedz pēc pieprasījuma.

Vizuālajās reklāmās vai citos reklāmas materiālos ikreiz, kad tiek reklamēts vai attēlots konkrēts riepas tips, riepu etiķetes informācija jāparāda digitāli vai drukātā veidā. Produktu sarakstā pietiek ar attiecīgajiem veiktspējas simboliem un deklarētajām etiķešu klasēm/vērtībām. 

KĀ CONTINENTAL JŪS ATBALSTĪS?

The New EU Tyre Label Layout

Vērtības, kas tiek attēlotas etiķetē, var atšķirties no pareizajām šī produkta etiķešu vērtībām.

Visas riepas, ko mēs piegādājam, atbilst jaunajiem noteikumiem. Auto riepas tiks piegādātas ar uzlīmi, kur ir norādīta papildu informācija, piemēram, riepas nosaukums un EAN (skatīt projektu).

Riepas, kas tiks piegādātas līdz 2021. gada 1. maijam ar iepriekšējo etiķeti, joprojām atbilst prasībām. Ir noteikts pārejas posms, un riepas, ja tās jums tika piegādātas pirms 2021. gada 1. maija nav atkārtoti jāmarķē. Tas pats attiecas arī uz riepām, kas jau tagad ir pieejamas tirgū (piemēram, RDC), bet tiek piegādātas pēc 2021. gada 1. maija.

Tomēr, lai jūs varētu izmantot arī jauno ES marķējumu, lai palīdzētu saviem klientiem izdarīt apzinātu izvēli, mēs noteikti savlaicīgi nosūtīsim jaunās etiķetes vērtības. Turklāt jaunā marķējuma etiķete būs pieejama arī EPREL, kur jūs varēsiet to lejupielādēt un izdrukāt. Tātad, ja klients pieprasa etiķeti, jūs varēsiet to ātri un viegli izdarīt.

Bieži uzdotie jautājumi

Mūsu bieži uzdotos jautājumos jūs varat uzzināt vairāk par riepu marķēšanas jaunumiem, pienākumiem tirdzniecības vietā un par to, kā Continental jūs atbalstīs.