Riepas vieglajām / komerc / 4x4 automašīnām

stage_image1_lg

ES riepu marķējums

Ieskats un kritēriji

Eiropas Savienības (ES) riepu marķējums

Lai standartizētu informāciju par degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri uz slapja ceļa, ārējo rites troksni, ES iepazīstina ar obligāto marķējumu visām jaunām riepām.  

Kopš 2012.gada novembra, visām riepām, kas tiek pārdotas ES teritorijā, jābūt ar jauno ES marķējumu.  

Jaunais riepu marķējums ir paredzēts, lai gala lietotājiem tiktu sniegta salīdzināma pamata informācija par riepas veiktspējas kritērijiem.

Ko parāda ES riepu marķējums?

Bremzēšana uz slapja ceļa

Saķere uz slapja ceļa ir izšķiroši svarīga drošai braukšanai, un tā attiecas arī uz spēju apturēt transporta līdzekli ātri – pēc iespējas īsākā apstāšanās distancē.        

Kategorijas ir iedalītas no A līdz G, kategorijas D un G netiek lietotas.        

Ja automašīna bremzē pie 80 km/h, starpība bremzēšanas ceļa garumā starp kategorijām ir no 3 – 6 metriem.      

Starpība bremzēšanas ceļa garumā starp A un F kategorijām ir 18 metri.

Rites pretestība (degvielas patēriņa efektivitāte)

Samazināta rites pretestība palīdz ietaupīt degvielu un samazina CO2 izmešus. Kategorijas ir iedalītas no A (zaļā krāsā) līdz G (sarkanā krāsā). Kategorija D netiek lietota.    

Ja automašīnas degvielas patēriņš ir 6,6 l uz 100 km, uzlabojums par vienu kategoriju rada 0,10 līdz 0,15 litru degvielas ietaupījumu uz 100 kilometriem.

Ārējais rites troksnis

Šis ir ārējais rites troksnis, ko rada riepas, un to mēra decibelos. Jo mazāk melnās skaņas viļņu joslas attēlotas marķējumā, jo mazāks riepas radītais troksnis.

Faktiskais degvielas ietaupījums un satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga no autovadītāja rīcības, un jo īpaši šādiem faktoriem:

  • ekoloģisks braukšanas stils var būtiski samazināt degvielas patēriņu,
  • lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri jāpārbauda riepu spiediens,
  • vienmēr strikti jāievēro apstāšanās ceļam vajadzīgā distance. 

Plašāka informācija:

Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm
wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label